Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1220/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1219/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1218/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1217/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1216/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1215/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1214/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1213/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1212/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1211/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1210/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1209/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą ,,Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1208/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1206/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1205/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1204/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1203/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 03.07.2018 uchwała Nr 25/1199/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910”, przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 uchwała Nr 25/1198/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły