Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.07.2019 uchwała Nr 27/1238/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1237/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1235/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1234/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1233/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-236/18 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1232/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1231/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1230/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1229/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na użyczenie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1228/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Rypina Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1227/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1226/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1225/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1224/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1223/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie odmowy uzgodnienia pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1222/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „Poznajemy Pojezierze Brodnickie” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1221/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn. „II Kujawsko-Pomorskie Edukacyjne Spotkanie Osób Niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1220/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Szczegóły
Akty prawne 30.07.2019 uchwała Nr 27/1219/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły