Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/260/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/259/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/258/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/257/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/254/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ponownego zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w odniesieniu do rozbudowy ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowie ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą techniczną we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/253/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 120304C Rypałki Pry. – Rypałki Pry. od km 0+000 do km 0+980 w miejscowości Rypałki Pry. Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/252/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol – Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle) Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/251/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Michałowskiej w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.03.2018 uchwała Nr 8/249/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia raportu z wykonania w 2017 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/248/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-128/17 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/247/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/246/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/245/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Grudziądzkiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/244/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/243/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/242/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/241/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/240/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2018 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/239/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2018” Szczegóły