Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/597/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/596/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/595/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/594/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/593/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/592/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/591/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/590/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/589/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/588/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/587/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/586/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/585/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/584/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/583/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/582/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/581/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice, gmina Kruszwica Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/580/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta – Szczutowo – Górzno na odcinku Cielęta – Jastrzębie Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/579/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „Rodzynki z pozarządówki” Szczegóły
Akty prawne 26.04.2019 uchwała Nr 15/578/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku pod nazwą „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” Szczegóły