Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 23/973/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i podmiocie” w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 22/972/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 22/971/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych na nabór partnerów do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2020 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 22/970/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia naboru partnerów do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2020 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 22/969/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-380/20) Szczegóły
Akty prawne 30.06.2020 uchwała Nr 22/968/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-238/18 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2020 ZARZĄDZENIE NR 49/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/967/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/966/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/965/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i unieważnienia w zakresie wszystkich części postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na 7 części Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/964/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 2030 r.” Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/963/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2021-2030” Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/962/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/961/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie krzewów Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/960/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/959/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/958/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/957/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/956/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 uchwała Nr 22/955/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593 »