Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2061/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2060/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2059/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2058/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2057/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2056/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2055/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2054/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2053/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2052/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2051/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2050/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2049/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Skomunikowanie południowej części Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej z ul. Łódzką w Toruniu w zakresie rozbudowy ul. Włocławskiej wraz z włączeniem do ronda na ul. Łódzkiej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2048/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Poznańskiej w zakresie wyznaczenia lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Prufferów w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2047/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C Bysław ul. Polna Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2046/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2045/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 z rozbudową mostu przez rzekę Tążyna w miejscowości Otłoczyn Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2044/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo – Kruszwica w miejscowości Szarlej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2043/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Akty prawne 28.11.2019 uchwała Nr 45/2042/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz poprzez budowę nowej drogi gminnej w miejscowości Wieniec Szczegóły