Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1061/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „My i Warmia i Mazury” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1060/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP. 04.02.00-IZ.00-04-173/18) Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1059/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2018/2019 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1058/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1057/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1056/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1055/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Półkolonie letnie – Zdrowo i sportowo Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1054/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1053/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1052/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1051/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 24/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1050/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Weekend na Szlaku Piastowskim” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1049/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910” dla Etapu I – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1048/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia IV części (Pakiet D) postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na 5 części Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1047/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1046/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1045/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1044/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1043/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 uchwała Nr 22/1042/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
« 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533 »