Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1159/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1158/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1157/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1156/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1155/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup aparatu ultrasonograficznego do Poradni Ginekologicznej Dziewczęcej” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1154/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy Zespołem Głównym a budynkiem Polikliniki Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1153/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1152/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów budowlanych Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1151/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nakło nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1150/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Infrastruktura domów kultury – Zakup środka transportu służącego działalności edukacyjnej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1149/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” – zakup nowego traktorka – kosiarki na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1148/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1147/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1146/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2019 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1145/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie aktywów trwałych w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1144/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Jaworowej w Zielonce, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1143/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych w miejscowościach Lubanie – Dąbrówka Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1142/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Kucerz Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1141/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki Szczegóły
Akty prawne 11.07.2019 uchwała Nr 26/1140/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadłowo Szczegóły