Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 21/868/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 38/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 37/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa kujawsko- pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/813/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. W drodze po samodzielność Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/812/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Akademia motoryki Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/811/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością, będącą w użytkowaniu wieczystym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/810/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/809/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup laserowych czytników ręcznych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/808/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/807/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/806/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/805/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/804/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 31.05.2019 uchwała Nr 20/803/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100911C ul. Dybowskiej w Cierpicach, gmina Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 uchwała Nr 20/802/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gostycyn na lata 2019-2034 Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 uchwała Nr 20/801/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach – etap II, gmina Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 30.05.2019 uchwała Nr 20/800/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Przejazd w Lubieniu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 uchwała Nr 19/799/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 uchwała Nr 19/798/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.05.2019 uchwała Nr 19/797/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły