Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2361/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2360/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2359/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2358/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2357/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2356/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2355/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 09.01.2018 uchwała Nr 51/2354/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 51/2353/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Upamiętnienie postaci Biskupa Szelążka w zabytkowym kościele św. Jakuba w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 51/2352/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 51/2351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 51/2350/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Anny Jackowskiej na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 50/2286/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 49/2245/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2349/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Henryka Pawła Dąbrowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2348/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą ,,Zakup aktualizacji systemu bibliotecznego Prolib” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2347/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2346/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły