Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/65/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego – Uroczystości Wojewódzkie” Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/64/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany umowy użyczenia nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/63/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wykonanie przyłączy elektrycznych” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/62/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/61/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/60/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 29.01.2018 uchwała Nr 4/59/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/24/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17) Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/23/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-078/17) Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/22/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/21/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/20/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup szaf kartotecznych dla Rejestracji Dorosłych oraz Rejestracji Dzieci i Młodzieży na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego przy ul. Sułkowskiego 58A w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/19/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego przy ul. Sułkowskiego 58A i Karłowicza 26” realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/18/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Bluszczowej oraz ul. Osiedlowej na odcinku od ul. Hugona Morycińskiego do ul. Orzechowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/17/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork od likwidacji przejazdu w km 38,924 do przejazdu w km 38,619 w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – IZ Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/16/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/15/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/14/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/13/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 uchwała Nr 2/12/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Szczegóły