Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/981/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Grabowej w Sicienku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/980/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Stawowej w Sicienku Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/979/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/978/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/977/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/976/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.06.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA (5 ETATÓW) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – 40/2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.06.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – 34/2019 Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/975/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 uchwała Nr 23/974/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 23/973/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 23/972/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 23/971/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/970/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/969/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/968/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/967/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/966/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/965/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań na rok 2019 dla projektu „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” Szczegóły
Akty prawne 21.06.2019 uchwała Nr 22/964/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i warunków wyboru Pośredników Finansowych Szczegóły