Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 51/2351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 51/2350/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Anny Jackowskiej na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.01.2018 uchwała Nr 50/2286/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-126/17 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 49/2245/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2349/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Henryka Pawła Dąbrowskiego na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2348/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą ,,Zakup aktualizacji systemu bibliotecznego Prolib” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2347/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2346/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2344/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2343/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2342/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2341/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2340/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2339/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2338/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia oraz wykreślenie skradzionego mienia z ewidencji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2337/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2336/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2335/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 03.01.2018 uchwała Nr 51/2334/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły