Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1460/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1459/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1458/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1457/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1456/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Ślesińskiej w miejscowości Łochowice, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1455/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1454/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1453/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz, gmina Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1452/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1451/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1450/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania DK15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1448/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1447/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1446/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój – Czernikowo polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od granicy z gminą Obrowo (w m. Sąsieczno) poprzez Zimny Zdrój oraz m. Czernikowo (ul. Góry) do drogi powiatowej Nr 2044C (ul. Targowa) Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1445/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 101018C jezioro Osiek – Osiek nad Wisłą polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo do jeziora Osiek Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1444/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek polegającej na budowie drogi rowerowej w m. Czernikowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1443/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulicy Sarniej i Jeżowskiej w Trzcińcu, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1442/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej w m. Sąsieczno polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo do granicy z gminą Czernikowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1441/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą – Obrowo Szczegóły