Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/150/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Półkolonie zimowe – Zimowa Akademia Aktywności Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/149/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 10/2018 i nr 16/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/148/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2018, nr 4/2018 i nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/147/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie aktywów trwałych w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/146/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na wykonanie prac remontowo-budowlanych Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/145/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/144/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/143/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/142/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/141/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego układu drogowego w rejonie ul. Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/139/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/138/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Wykonanie projektu ulicy Ustronie w Maksymilianowie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/137/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190618 C Kazanie-Turowo, dł. ok 1850 mb Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/136/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Kolonia w Jarużynie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/135/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190694 C Dobierzyn (Przydatki), dł. ok 960 mb Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/134/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/133/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/132/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres umocowania udzielonego likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/131/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-067/16 Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 5/130/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2018 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły