Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1978/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1977/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1976/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „OSiR” w Białych Błotach w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1975/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Kościuszki w Golubiu-Dobrzyniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1974/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Widok na odcinku od Ronda Serafina do wyremontowanej nawierzchni przy przedszkolu w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1973/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 uchwała Nr 43/1972/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.11.2019 uchwała Nr 43/1971/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 13.11.2019 uchwała Nr 41/1936/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Zdobądź z nami doświadczenie to coś więcej niż uczenie” Szczegóły
Akty prawne 13.11.2019 uchwała Nr 41/1935/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Mistrz zawodu – moja pełnosprawność na rynku pracy” Szczegóły
Akty prawne 13.11.2019 uchwała Nr 41/1934/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Eksperci w swojej branży” Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1970/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1969/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1968/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1967/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1966/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1965/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1964/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1963/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1962/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły