Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2109/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa pasa drogowego ul. Jeziornej w Rogowie – budowa chodnika na dz. nr 859, 860, 839/2 i 848 arkusz 3, gmina Rogowo Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2108/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 040130C relacji Gać – Węgrowo, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2107/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C Wielki Wełcz – Okrągła Łąka, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2106/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa nawierzchni ul. Zakładowej w Januszkowie, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2105/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2104/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2024 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2103/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2102/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2101/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2099/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2098/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2097/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2096/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2095/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2094/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 46/2092/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów programu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 46/2091/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 46/2090/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 46/2089/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 Szczegóły