Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2115/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C w Świerkocinie, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2114/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki Etap II dł. 81,55 m od km 0+133,45 do km 0+215, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2113/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2112/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Walcerzewice obręb Lipie, gmina Gniewkowo Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2111/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina – Grzywna – Sławkowo na dł. 6, 938 km Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2110/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Sokolej w Murowańcu, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2109/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa pasa drogowego ul. Jeziornej w Rogowie – budowa chodnika na dz. nr 859, 860, 839/2 i 848 arkusz 3, gmina Rogowo Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2108/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 040130C relacji Gać – Węgrowo, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2107/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C Wielki Wełcz – Okrągła Łąka, gmina Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 29.11.2017 uchwała Nr 47/2106/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa nawierzchni ul. Zakładowej w Januszkowie, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2105/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2104/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na lata 2016-2024 Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2103/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2102/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2101/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2100/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2099/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2098/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2097/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 uchwała Nr 47/2096/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły