Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1613/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1612/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wysokości kwoty dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorowi jednostki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1610/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1609/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-045/16 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1608/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1607/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Usłyszeć potrzeby” – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1606/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznawanych w 2017 roku dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1605/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1604/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1603/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1602/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1601/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1600/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1599/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1598/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1597/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1596/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Informacja i promocja RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1595/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
Akty prawne 14.09.2017 uchwała Nr 35/1594/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły