Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/239/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu na organizację i realizację imprez plenerowych organizowanych na terenach wiejskich „Wieś na weekend’2018” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/238/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/237/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/235/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/234/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie CREATIVE LOCI IACOBI, w ramach Programu COSME Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/233/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „KPCEN w Toruniu – przeniesienie sieci LAN (W/N/801/141/Inw)” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/232/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wykonanie projektu i przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Prace malarskie i hydrauliczne w Przychodni Medycyny Pracy Nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67 w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/230/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego stanowiącego własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/229/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/228/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2014-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/227/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/225/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/224/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/223/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/222/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/221/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 uchwała Nr 7/220/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły