Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.03.2018 uchwała Nr 6/182/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/219/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/218/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2697C na terenie gminy Aleksandrów Kujawski w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/217/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2602C na terenie gminy Raciążek w ramach zadania pn. Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/216/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Ruszkowo – Sobowo, gmina Dobrzyń nad Wisłą Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/215/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej do parku Jagiełły w Mroczy (połączenie ul. Nakielskiej z działką drogową nr 768/2) – dz. nr 768/3, 768/2, 769, 964/6 obręb Mrocza 0001 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/214/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej Łęg Witoszyn od km 0+000 do km 0+165 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/213/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin od km 0+180 do km 2+547, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/212/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/211/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/210/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/209/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/208/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/206/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy ocenionych projektów zintegrowanych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/205/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej w trakcie prac Podkomisji EFS w ramach konkursu na projekty zintegrowane Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/204/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Kocham moją rodzinę” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/203/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/202/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Akty prawne 27.02.2018 uchwała Nr 7/201/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły