Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1323/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1322/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1321/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1320/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1319/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1318/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 09.08.2019 uchwała Nr 29/1317/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1316/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1315/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1314/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1313/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1312/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1311/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości nagród w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1310/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1309/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1308/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Wymiana windy towarowej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy” realizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1307/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Utrzymanie jednostki – zakup klimatyzatora z uszczelniaczem okiennym” realizowanego przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1306/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych” realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1305/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Termomodernizacja budynku B, C oraz budynku kotłowni na terenie Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z wymianą źródła ciepła” Szczegóły
Akty prawne 08.08.2019 uchwała Nr 29/1304/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2019 rok zadania pod nazwą „Kompleksowy remont dachu na budynku dolnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły