Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/159/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie pozbawienia członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w Województwie Kujawsko-Pomorskim, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/158/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/157/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Koncert Maciek Balcar Akustycznie Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/156/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, bez przeprowadzania konkursu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/155/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/154/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nie przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Odkrywanie utraconego dziedzictwa na 100-lecie niepodległości – reforma rolna II RP Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/153/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 18/2018 i 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/152/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2018 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz otwartego konkursu ofert nr 17/2018 pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/151/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/150/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Półkolonie zimowe – Zimowa Akademia Aktywności Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/149/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 10/2018 i nr 16/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/148/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 3/2018, nr 4/2018 i nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/147/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na wynajęcie aktywów trwałych w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/146/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na wykonanie prac remontowo-budowlanych Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/145/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/144/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/143/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/142/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 20.02.2018 uchwała Nr 6/141/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa, budowa i przebudowa publicznego układu drogowego w rejonie ul. Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej Szczegóły
Akty prawne 08.02.2018 uchwała Nr 6/139/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z budową nowego przepustu Szczegóły