Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1677/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1676/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1675/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1674/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1673/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektor Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1672/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1671/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-265/19 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1670/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1668/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Informacji podsumowującej wyniki cząstkowej samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1667/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1666/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1665/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. DZIAŁANIA USPOŁECZNIAJĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ W RAMACH PROGRAMU WZMACNIANIA RODZINY Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1664/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do oceny wniosków o nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1663/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1662/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1661/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1660/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1659/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1658/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 uchwała Nr 37/1657/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły