Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1342/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 etap II Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1341/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1340/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Włocławskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1339/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1338/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1337/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1336/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1335/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw schemat: projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1334/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1333/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu numer RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 oraz Ogłoszenia dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1332/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1331/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1330/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1329/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1328/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1327/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1326/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1325/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1324/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 31.07.2017 uchwała Nr 29/1323/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły