Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2034/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2033/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej w XI edycji konkursu „Stalowy Anioł” Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2032/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2031/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2030/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2029/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2028/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2027/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2026/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie użyczenia składników majątkowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2025/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2024/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Przestrzeń Przyrody Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2023/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2022/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2021/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2020/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2019/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 45/2018/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 44/2017/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Usłyszeć potrzeby” – wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2017 uchwała Nr 43/1972/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 uchwała Nr 44/2014/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wskazania osoby na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły