Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1453/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej (nr 010409C) Tuchółka – Jeleńcz, gmina Kęsowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1452/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1451/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej – ulicy Przy Strudze Młyńskiej w Białych Błotach Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1450/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania DK15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa bezpieczeństwa ruchu w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1449/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1448/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1447/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1446/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój – Czernikowo polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od granicy z gminą Obrowo (w m. Sąsieczno) poprzez Zimny Zdrój oraz m. Czernikowo (ul. Góry) do drogi powiatowej Nr 2044C (ul. Targowa) Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1445/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 101018C jezioro Osiek – Osiek nad Wisłą polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo do jeziora Osiek Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1444/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek polegającej na budowie drogi rowerowej w m. Czernikowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1443/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych – ulicy Sarniej i Jeżowskiej w Trzcińcu, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1442/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej w m. Sąsieczno polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo do granicy z gminą Czernikowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 32/1441/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą – Obrowo Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1440/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-107/17) Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1439/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17) Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1438/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-106/17) Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1437/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16) Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1436/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1435/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 21.08.2017 uchwała Nr 31/1434/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły