Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1476/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1475/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1474/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1473/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont sprężarki” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1472/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1471/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1470/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „ODKRYWCA 2017” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1469/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1468/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1467/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1466/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1465/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16 Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1464/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1463/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Toruński Festiwal Nowego Cyrku Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1462/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1461/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu dr. Huberta Czachowskiego, bez przeprowadzania konkursu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1460/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1459/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1458/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1457/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły