Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 33/1504/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu „SOŁTYS ROKU 2017” Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 33/1503/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 33/1502/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 33/1501/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 32/1498/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 uchwała Nr 32/1497/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1496/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1495/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dziedziny Infrastruktura drogowa nr 14 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1494/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2017 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1493/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań na rok 2017 dla projektu „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1492/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i rozwoju, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1491/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1490/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1489/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1488/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1487/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1486/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 23.08.2017 uchwała Nr 32/1485/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1484/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowych kierunków kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 22.08.2017 uchwała Nr 32/1483/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły