Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1922/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1921/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1920/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1919/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1918/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2019-2020 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1917/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 uchwała Nr 41/1916/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1915/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych” realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1914/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP) w zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1913/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1912/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1911/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1910/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 uchwała Nr 41/1909/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 uchwała Nr 41/1908/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 uchwała Nr 41/1907/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 uchwała Nr 41/1906/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 uchwała Nr 41/1905/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku harcówki” Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 uchwała Nr 41/1904/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu przy ul. Św. Jana 1/3” Szczegóły
Akty prawne 06.11.2019 uchwała Nr 41/1903/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dodatkowych dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych Szczegóły