Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1362/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1361/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny – III etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1360/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Infrastruktura domów kultury – Nowe przestrzenie edukacji kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1359/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1358/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1357/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1356/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1355/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1354/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1353/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.08.2017 uchwała Nr 30/1352/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1351/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1350/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1349/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie” Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1348/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1347/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Smukalskiej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1346/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Borowikowej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1345/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1344/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo Szczegóły
Akty prawne 02.08.2017 uchwała Nr 30/1343/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Ogrodowej w Ciechocinku od budynków Wspólnoty do ul. Słowackiego Szczegóły