Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 8/304/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 8/294/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1978/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zacisze w Rypinie Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1977/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gmina Bukowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1976/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 53 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębowej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1975/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 52 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jaskółczej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1974/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 45 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szosa Toruńska Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1973/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 42 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Południowej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1972/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 41 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Konstytucji 3 Maja Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1971/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 39 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kasprowicza i Solidarności Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1970/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 37 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Miłoleśnej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1969/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 36 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Polskich Skrzydeł Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1968/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 35 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kustronia Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1967/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 34 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Nauczycielskiej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1966/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 32 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Lotniczej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1965/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 28 Budowa ścieżki rowerowej Nad Torem, Konarskiego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 27 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora Komorowskiego Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1963/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 22 Nadwiślańska trasa rowerowa Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1962/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Rowu Hermana Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1961/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 19 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Marsz. Ferdynanda Focha Szczegóły