Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/664/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/663/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Modernizacja wentylacji” realizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/662/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/661/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/660/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/659/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/658/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/657/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/656/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/655/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/654/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/653/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/652/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/651/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/650/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/649/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/648/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/647/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/646/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/645/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy Szczegóły