Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 uchwała Nr 38/1714/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1713/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1712/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1711/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1710/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1709/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Podwiesk wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1708/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 55 na odcinku Grudziądz – Mokre w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1707/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1706/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzbrojenia terenów na osiedlu JAR w Toruniu – etap III Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1705/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa dróg gminnych: ul. Jesionowa w Łochowie, przejście przez Kanał Notecki, ul. Niedźwiedzia w Łochowie i drogi powiatowej nr 1536C Łochowo – Lipniki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (rozbudowa drogi gminnej ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1704/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo – Szembruczek Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1703/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100414C (ul. Parkowa) w m. Pigża, gmina Łubianka Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1702/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa dróg gminnych ul. Poziomkowa, Jagodowa i Malinowa w Osówcu, gmina Sicienko Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1701/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1700/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1699/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1698/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 38/1697/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie w drodze porozumienia stron umowy nr SE-II.924.14.2016.3041.2.2017 z dnia 15 maja 2017 r. zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Powiatem Nakielskim na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 37/1693/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-086/17 Szczegóły
Akty prawne 05.10.2017 uchwała Nr 37/1692/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17 Szczegóły