Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/810/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/809/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2017 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/808/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/807/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD „BANDARI” Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/806/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia p/pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/805/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia p/pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/804/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy na zbycie aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 19.05.2017 uchwała Nr 18/803/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Bliżej siebie” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/802/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu na sprzedaż aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/801/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody kierownikowi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na podjęcie dodatkowego zatrudnienia Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/800/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzania Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/799/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/798/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/797/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/796/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/795/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/794/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/793/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/792/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/791/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły