Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2017 uchwała Nr 13/536/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 uchwała Nr 12/500/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.04.2017 uchwała Nr 12/497/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/531/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/530/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/529/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/528/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2017 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/527/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/526/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2017 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/525/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/524/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/523/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/522/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2017 uchwała Nr 13/521/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2017 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/520/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2017 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/519/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/518/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/517/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na zawarcie kolejnej umowy najmu aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/516/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2017 uchwała Nr 13/515/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły