Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1927/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Informacja i promocja RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1926/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1925/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16) Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1924/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2017 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1923/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Droga do Nowoczesności – przygotowanie dokumentacji projektowej” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1922/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017-2020” i skierowania go do konsultacji Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1920/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1919/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1918/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1917/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Pomorskiej” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1916/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1915/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1914/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” – II etap Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1913/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup mebli do świetlicy dla wychowanków internatu” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1912/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup szafki mobilnej do studia RTV” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1911/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup mebli do gabinetu pedagoga szkolnego” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1910/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup i montaż drzwi przesuwnych do sali rewalidacji” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1909/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km – odcinek 3. Etap II od kilometra 0+000 do kilometra 6+171 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1908/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie Szczegóły