Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/708/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/707/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży gorszych szans” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/706/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe pn. „Mały człowiek – wielki artysta” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/705/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „W poszukiwaniu pasji – półkolonie letnie” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/704/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/703/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie gospodarowania mieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/702/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/701/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych” Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/700/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/699/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/698/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/695/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/694/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Książki do 2025 roku Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/693/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/692/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK 16 do ul. Wiejskiej w Grudziądzu Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/691/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica – Koronowo Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/690/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów, w tym budowie rozdzielni 400 kV w SE 220/110 kV Jasiniec, stanowiących część zadania pn. Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 06.05.2017 uchwała Nr 16/689/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego stanowiącego własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/688/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 uchwała Nr 15/687/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły