Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/646/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/645/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/644/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/643/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/642/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/641/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/640/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/639/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/638/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/637/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/636/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/635/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/634/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Czarnym Bryńsku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/633/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/632/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.04.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA URZĘDU – 28/2017 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 15/631/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa DK 56 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Sienno – Kotomierz – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 15/630/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno – Zbiczno Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 15/629/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn, gmina Lubanie Szczegóły
Akty prawne 21.04.2017 uchwała Nr 15/628/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz – ulicy Starowiejskiej w Jarużynie Szczegóły