Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/801/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody kierownikowi podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na podjęcie dodatkowego zatrudnienia Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/800/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzania Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2017/2018 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/799/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/798/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/797/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2017 roku dla spółek wodnych Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/796/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/795/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/794/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/793/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/792/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/791/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/790/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/789/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/788/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/787/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/786/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany regulaminu Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/785/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Rogówko od km ok. 248+100 do km ok. 249+350 – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim na DK15 w miejscowości Rogówko w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/784/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 18/783/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 240 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo – Tuchola Szczegóły
Akty prawne 18.05.2017 uchwała Nr 17/782/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły