Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/655/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/654/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Osiu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/653/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/652/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Tucholskiego Parku Krajobrazowego w Tucholi Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/651/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/650/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/649/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/648/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/647/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 uchwała Nr 15/646/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/645/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/644/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/643/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/642/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/641/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/640/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/639/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/638/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/637/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.04.2017 uchwała Nr 15/636/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły