Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1803/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1802/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1801/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1800/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1799/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Opery Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1798/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1797/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1796/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1795/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1794/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1793/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1792/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1791/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1790/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1789/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1788/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1787/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1786/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1785/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 uchwała Nr 46/1784/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od poddania badaniu przez biegłego planu podziału spółki i sporządzenia przez biegłego opinii w tym zakresie Szczegóły