Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1962/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 20 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Rowu Hermana Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1961/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 19 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Marsz. Ferdynanda Focha Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1960/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 17 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Batorego, Rów Hermana Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1959/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 14 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego II Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1958/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 7 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Polnej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1957/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 5 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego I Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1956/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 4 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Granicznej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1955/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 2 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Lipowej Szczegóły
Akty prawne 30.12.2016 uchwała Nr 50/1954/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu – zadanie nr 1 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jaśminowej Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 50/1953/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 50/1952/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 50/1951/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1950/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń VAT Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1949/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1948/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, schemat: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1947/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie indywidualnej zmiany czasu trwania poszczególnych etapów oceny w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00–04–028/16 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1946/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1945/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej „Informacja i promocja RPO WK-P na 2016 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 29.12.2016 uchwała Nr 49/1944/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.12.2016 uchwała Nr 49/1943/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałac Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły