Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1922/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017-2020” i skierowania go do konsultacji Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1920/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1919/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1918/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na zawarcie kolejnej umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1917/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego dla Filharmonii Pomorskiej” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1916/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne” Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1915/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Budowa urządzeń melioracji wodnych” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 27.12.2016 uchwała Nr 49/1914/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Olęderski Park Etnograficzny” – II etap Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1913/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup mebli do świetlicy dla wychowanków internatu” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1912/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup szafki mobilnej do studia RTV” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1911/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup mebli do gabinetu pedagoga szkolnego” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1910/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup i montaż drzwi przesuwnych do sali rewalidacji” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1909/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km – odcinek 3. Etap II od kilometra 0+000 do kilometra 6+171 Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1908/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1907/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1906/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5” Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1905/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1904/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego Szczegóły
Akty prawne 23.12.2016 uchwała Nr 49/1903/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Część 3 – Projekt przebudowy ul. Kąty na odcinku od ul. Słonecznej do Szosy Gdańskiej (DK5) i ul. Długiej na odcinku od Szosy Gdańskiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i Boczną oraz włączeniem do DK5. Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Żołędowie, budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na odcinku od ul. Kąty do Bydgoskiej Szczegóły