Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1217/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1216/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1215/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1214/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1213/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż aktywów trwałych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1212/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2016 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1211/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1210/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1209/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1208/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1207/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1206/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komitetu Sterującego jako gremium opiniodawczo-doradczego przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw cyfryzacji Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1205/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1204/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1203/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1202/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1201/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 uchwała Nr 31/1200/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 uchwała Nr 31/1199/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 01.09.2016 uchwała Nr 31/1198/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły