Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.10.2016 uchwała Nr 41/1635/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1631/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1630/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Przestrzeń Przyrody Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1629/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Publikacja pt. „Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1628/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1627/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Książek Procedur dla działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1626/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1625/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1624/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1623/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1622/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1621/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zużytego mienia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1620/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji założeń przedsięwzięcia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1618/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji założeń przedsięwzięcia Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1617/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Montaż napędu do automatycznego otwierania bramy wjazdowej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1616/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1615/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1614/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla spójnego ciągu komunikacyjnego: Brodnica (ul. Tatrzańska, ul. Rataja) – Gmina Brodnica (Kruszynki) – Gmina Bobrowo (Kruszyny Szlacheckie, Anielewo) – Gmina Zbiczno (Foluszek, Zbiczno) Szczegóły
Akty prawne 26.10.2016 uchwała Nr 41/1613/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kresowej w Toruniu / ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Iławskiej w Toruniu Szczegóły