Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1427/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu laboratoryjnego oraz modernizacja pracowni ceramiki” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1426/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Rozbiórka i odbudowa słupa ceglanego będącego częścią ogrodzenia budynku przy Placu Kościeleckich 6” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1425/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Naprawa obiektów muzealnych w Parku Etnograficznym w Kaszczorku” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1424/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup samochodu towarowo-osobowego, przystosowanego do przewozu obiektów muzealnych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1423/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Usunięcie awarii dotyczącej skutków zalania pomieszczeń na niskim parterze szkoły wraz z wykonaniem zabezpieczenia ścian” realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1422/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie organizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2016” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1421/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1420/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łochowice Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1419/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dojazdu do budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 13A oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Szarych Szeregów i ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1418/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej i nr 100913C ul. Kolejowej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Mała Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1417/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1416/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1415/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych – zadanie nr 24 Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kalinkowej w Grudziądzu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 uchwała Nr 35/1413/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania do składu i na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 uchwała Nr 34/1412/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” przygotowanego przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.3 Pomoc stypendialna, Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 uchwała Nr 34/1411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 uchwała Nr 34/1410/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Infrastruktura w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 uchwała Nr 34/1409/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” Nr RPKP.04.02.00-04-001/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 uchwała Nr 34/1408/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Szczegóły