Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/393/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/392/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/391/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/390/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/389/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/388/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/387/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Święto Trzeźwości – Piknik Rodzinny BARBARKA 2017” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/386/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Papowo Biskupie na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/384/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Sadowniczej w Żołędowie, gmina Osielsko Szczegóły
Akty prawne 22.03.2017 uchwała Nr 10/383/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/382/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/381/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia negocjacji zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/380/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/379/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/378/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/377/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa” Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/376/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów zintegrowanych zakwalifikowanych po etapie preselekcji do kolejnego etapu oceny w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 z Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Podkomisji Oceny Projektów IZ EFS w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-075/16 Szczegóły
Akty prawne 20.03.2017 uchwała Nr 9/374/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16 Szczegóły