Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1438/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1437/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1436/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1435/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2016 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1434/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1433/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1432/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1431/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1430/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1429/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1428/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu załadunkowego oraz samochodu osobowo-dostawczego” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1427/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu laboratoryjnego oraz modernizacja pracowni ceramiki” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1426/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Rozbiórka i odbudowa słupa ceglanego będącego częścią ogrodzenia budynku przy Placu Kościeleckich 6” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1425/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Naprawa obiektów muzealnych w Parku Etnograficznym w Kaszczorku” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1424/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup samochodu towarowo-osobowego, przystosowanego do przewozu obiektów muzealnych” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1423/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Usunięcie awarii dotyczącej skutków zalania pomieszczeń na niskim parterze szkoły wraz z wykonaniem zabezpieczenia ścian” realizowanego przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1422/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie organizacji przez Województwo Kujawsko-Pomorskie konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2016” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1421/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1420/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Gorzeń – Bydgoszcz polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łochowice Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1419/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie dojazdu do budynku przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 13A oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Szarych Szeregów i ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu Szczegóły