Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1487/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1486/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1485/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Tucholskiego Parku Krajobrazowego na likwidację zużytego mienia Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1484/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1483/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia propozycji pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1482/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.10.2016 uchwała Nr 37/1481/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 36/1480/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 – Koncepcja i zasady funkcjonowania” Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 36/1479/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 36/1478/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 36/1477/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 36/1476/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016, które będą realizowane w latach 2016-2018 Szczegóły
Akty prawne 03.10.2016 uchwała Nr 36/1475/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1474/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Artystycznej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1473/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1472/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1471/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1470/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1469/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyznania nagród dla osób fizycznych za zdobycie medali na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janerio w 2016 roku ich trenerów oraz osób fizycznych za udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich Szczegóły
Akty prawne 30.09.2016 uchwała Nr 36/1468/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły