Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1565/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1564/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1563/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1562/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1561/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1560/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1559/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1558/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1557/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu przygotowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1556/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1555/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup pieca konwekcyjnego wraz z osprzętem do kuchni internatu” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1554/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1553/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.01.02-IZ.00-04-023/16 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1552/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1551/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1549/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1548/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.10.2016 uchwała Nr 39/1547/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.10.2016 uchwała Nr 39/1546/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród osobom wyróżniającym się w działalności pomocy społecznej Szczegóły