Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1064/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1063/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1062/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1061/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2019 uchwała Nr 24/1060/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Partnerów do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1059/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1058/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1057/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1056/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1055/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1054/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Chełmno Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1053/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Łącznej w Toruniu na odcinku od ul. Stawki Południowe do ul. Okólnej oraz ul. Okólnej na odcinku od ul. Łącznej do ul. Kniaziewicza Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1052/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz – Słępiska – Wętfie – o długości około 800 m Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1051/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową nr 1281C Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1050/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice – Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną nr 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1049/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 190518C Jedwabna – Warząchewka Nowa – Łagiewniki od km 1+630 do km 2+450 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Warząchewka Polska, gmina Włocławek Szczegóły
Akty prawne 27.06.2019 uchwała Nr 24/1048/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 080432C na odcinku Kawki – Małki, gmina Bobrowo na odcinku o długości 1307,60 mb od skrzyżowania z DP 1823C Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1047/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1046/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 26.06.2019 uchwała Nr 24/1045/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły