Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/710/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/709/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 uchwała Nr 17/708/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2019 ZARZĄDZENIE NR 35/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku ” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/707/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/706/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/705/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego pn. Harcerstwo to skauting plus niepodległość Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/704/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2019/2020 do 2022/2023 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/703/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2019-2021 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/702/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/701/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/700/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2019 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/699/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, określającej program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/698/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/697/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/696/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/695/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2018-2019 zadania pod nazwą „Kultura w zasięgu 2.0” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/694/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/693/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2019 uchwała Nr 17/692/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły