Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/677/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia aneksu do „Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/676/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny oraz wyboru wniosków złożonych w Konkursie dotacji na wsparcie gmin z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/675/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/674/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup autorefraktometru z keratometrią i stolikiem oraz oprawek okulistycznych do Poradni Okulistycznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/673/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2019 zadania pod nazwą „Zakup autorefraktometru z keratometrią i stolikiem oraz oprawek okulistycznych do Poradni Okulistycznej w Przychodni Medycyny Pracy Nr 3 przy Szosie Bydgoskiej 46 w Toruniu” – realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/672/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Infrastruktura domów kultury – uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/671/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Wdrożenie systemu finansowo-księgowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/670/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/669/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/668/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2020 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/667/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia IX edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/666/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu pt. „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/665/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie darowizny mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/664/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/660/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/658/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/657/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Zbiczno w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/656/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia” Szczegóły
Akty prawne 06.06.2016 uchwała Nr 21/655/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 100998C ul. Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce – etap II, gmina Wielka Nieszawka Szczegóły