Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1240/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwot dodatku motywacyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1239/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwot dodatku funkcyjnego przyznawanego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1238/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1237/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1236/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1235/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1234/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1232/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości nagród w Konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1231/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1230/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1229/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wyeksploatowanych składników majątkowych Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.09.2016 uchwała Nr 31/1228/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1227/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1226/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1225/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1224/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Przygotowanie ogólnorozwojowe zawodników do sezonu 2017” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1223/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Przygotowanie i udział zawodników w Mistrzostwach Polski w klasach Olimpijskich” Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1222/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „ODKRYWCA 2016” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 02.09.2016 uchwała Nr 31/1221/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 25/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły