Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/524/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Macieja Puto na stanowisko dyrektora Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/523/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/522/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/521/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych przez samorząd województwa za I kwartał 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/520/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/519/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/518/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/517/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/516/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/515/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 uchwała Nr 16/514/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/513/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/512/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych Błotach w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/511/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/510/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Naprawa projektora w sali koncertowej” realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/509/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/508/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/507/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2016 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.04.2016 uchwała Nr 16/506/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15 – etap II Szczegóły